×

Itinerar microbuze

 

Nr. de

rută

Denumirea rutei Itinerarul rutei
101 bd. Traian –

or. Durleşti (str. Caucaz)

Tur: în raza urbei: bd. Traian, str. Independenţei, str. Hristo Botev, viaduct, str. Bucureşti, str.        A. Şciusev, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Dimo, str. Caucaz;

Retur: în raza or. Durleşti: str. Caucaz, str.          Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, în raza urbei: str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Sciusev, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. Bucureşti, viaduct, bd. Dacia, str. Teilor, str. Independenţei, bd. Traian

102 str. Mihai Eminescu –

str. Grenoble

Tur: str. Mihai Eminescu, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble;

Retur: str. Grenoble, str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu

103

str. Liviu Deleanu –

str. Tudor Strişcă

Tur: str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan, str. V. Belinski, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Sciusev, str. 31 August 1989, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, str. Independenţei, str. Tudor Strişcă;

Retur: str. Tudor Strişcă, str. Independenţei, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd.   Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str.    V. Belinski, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu

104

bd. Dacia –

                 str. V. Belinski

Tur: bd. Dacia, str. Independenţei, str. Hristo Botev, str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd.            Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexantru cel Bun, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. V. Belinski;

Retur: str. V. Belinski, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Şciusev, str. 31 August 1989, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, str. Hristo Botev, str. Independenţei, bd. Dacia

105 str. Bucovinei –

str. Bulgară

Tur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru,  bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str.  A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei

106 str. Ismail –

str. Mirceşti

Tur: str. Ismail, Calea Moşilor, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Petricani, şos. Balcani, str. Mirceşti;

Retur: str. Mirceşti, şos. Balcani, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail

107 str. Pietrarilor –

com. Bubuieci

(str. Serelor)

 

Tur: în raza urbei: str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. V. Dokuceaev,  str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor,  bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. Serelor;

Retur: în raza com. Bubuieci: str. Serelor, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Lech Kaczynski, Drumul Viilor, str. Pietrarilor

108 str. Mesager –

or. Codru

(str. Sihastrului)

 

 

 

 

Tur: în raza urbei: str. Mesager, str. Bariera Sculeni, Calea Ieşilor, str. H. Coandă, str.  Mitropolit Dosoftei, str. Tricolorului, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului;

Retur: în raza or. Codru: str. Sihastrului, în raza urbei: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, str. Bariera Sculeni, str. Mesager

109 str. M. Sadoveanu –

şos. Hânceşti (motel)

Tur: str. M. Sadoveanu, str. Ginta Latină, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Pan Halippa, şos. Hânceşti;

Retur: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh.Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. M. Sadoveanu

110

str. Studenţilor –

str. Mioriţa

Tur: bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa;

Retur: str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Vasile Alescandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru,  bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova

111

Calea Orheiului

 (magazinul „METRO”) –

comuna Truşeni

(str. V. Precup)

Tur: în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Bucureşti, str. Petru Movilă, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, în raza com. Truşeni: str. 27 August, str.  V. Precup;

Retur: în raza com. Truşeni: str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Şciusev, str. 31 August 1989, str. Mihai Eminescu, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului

112 str. N. Testemiţeanu –

str. Studenţilor

Tur: str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor;

Retur: str. Studenţilor, str. Florilor, str. Bogdan Voievod, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, bd.               Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. Trandafirilor, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str.                     N. Testemiţeanu

113 str. M. Sadoveanu –

bd. Dacia

(magazinul „METRO-2”)

Tur: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor,  str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. Tighina, str. Bucureşti, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, bd. Dacia;

Retur: bd. Dacia, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, bd. Decebal, str. N. Zelinski, viaduct, str. Bucureşti, str. Ismail, Calea Basarabiei, str. Varniţa, str. Ismail, str. Vadul lul Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu

114 str. Mirceşti –

str. Armenească

Tur: str. Mirceşti, şos. Balcani, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. A. Şciusev, str. 31 August 1989, str. Armenească;

Retur: str. Armenească, str. Mitropolit Varlaam, str. Vasile Alecsandri, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, şos. Balcani, str. Mirceşti

115 str. Pietrarilor –

str. Alba-Iulia

Tur: str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lech Kaczynski, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, viaduct, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. V. Belinski, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia;

Retur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str.         V. Belinski, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. A. Şciusev, str. Bucureşti, viaduct, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor

116 str. A. Mateevici –

str. Industrială

(firma “Resan”)

Tur: str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Meşterul Manole, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan, str. Ciocana, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, str. Industrială;

Retur: str. Industrială, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Ciocana, str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici

117 şos. Hânceşti –

satul Coloniţa

(str. Stejarilor)

Tur: în raza urbei: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, viaduct, str. Bucureşti, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Andrei Doga, str. Aerodromului, str. Dumitru Râşcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, str. N. Milescu Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza s. Coloniţa: str. Ştefan cel Mare, str. Budeşti, str. Stejarilor;

Retur: în raza s. Coloniţa: str. Stejarilor,  str. Budeşti, str. Ştefan cel Mare,  în raza urbei: str. Vadul lui Vodă,  str. N. Milescu Spătarul, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân,  str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Rîşcanu, str. Aerodromului, str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti

Remarcă: circulaţia microbuzelor rutei nr. 117 este organizată cu intrarea în orele de vârf (7.00 – 9.00 şi 16.00 – 18.00) pe str. Transnistria, până la Fabrica de sticlă

118 or. Sângera –

str. Ismail

Tur: în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează:

– str. Chişinăului, str. Viilor, str. Aerogării, str. Orheiului, str. Ştefan cel Mare (pînă la intersecţia cu str.Izvorului);

– str. Chişinăului, str. Tineretului;

în raza urbei: şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin;

Retur: în raza urbei: bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează:

– str. Ştefan cel Mare, str. Orheiului, str. Aeropogării, str. Serghei Lazo, str. Chişinăului;

– str. Tineretului, str. Chişinăului

119 bd. Cuza-Vodă –

str. Studenţilor

Tur: bd. Cuza-Vodă, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor;

Retur: str. Studenţilor, str. N. Dimo,  str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str.         N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, bd. Cuza-Vodă

120 str. Sf. Vinere –

şos. Munceşti

 

Tur: str. Sf. Vinere, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd.               C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti;

Retur: şos. Munceşti, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu.Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir,  str. Ismail, str. Pan Halippa, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Sf. Vinere

121 str. Alba-Iulia –

com. Bubuieci

(str. Ştefan cel Mare)

 

Tur: în raza urbei: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare;

Retur: în raza com. Bubuieci: str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str.  H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia

122 str. Alba-Iulia –

bd. Dacia

Tur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia;

Retur: bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,  str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia

123 str. Bucovinei –

str. Pietrăriei

 

Tur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. Prof. Ion Dumeniuk, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Pruncul, str. Pietrăriei;

Retur: str. Pietrăriei, str. Pruncul, şos. Balcani, Calea Ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. prof. Ion Dumeniuk, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei

124 str. Alba-Iulia  –

or. Durleşti

(uzina „Aschim”)

Tur: în raza urbei: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. V. Belinski, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă;

Retur:  în raza or. Durleşti: str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Dimo, în raza urbei: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str.                M. Kogălniceanu, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. V.Belinski, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia

125 str. N.Testemiţeanu (Institutul Oncologic) –

or. Durleşti

(str.  N.Testemiţeanu)

Tur: în raza urbei: str. N.Testemiţeanu, str. Ion Inculeţ, str. Ismail, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan; în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Livezilor, str. N. Testemiţeanu;

Retur: în raza or. Durleşti: str. N. Testemiţeanu, str. Livezilor, str. Tudor Vladimirescu, în raza urbei: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str.            A. Şciusev, str. Bucureşti, str. Tighina, str.          A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu

126 str-la Studenţilor –

sat. Dumbrava

(str. Ioan Botezătorul)

Tur: în raza urbei: str-la Studenţilor, str. Socoleni, str. Ceucari, Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza sat. Dumbrava: str. Prieteniei, str. Ioan Botezătorul;

Retur: în raza sat. Dumbrava: str. Ioan Botezătorul,  str. Durleşti, în raza urbei: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str-la Studenţilor

127 str. Doina

(cimitirul „Sf. Lazăr”) –

str. Gr. Alexandrescu

Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Gr. Alexandrescu;

Retur: str. Gr. Alexandrescu, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale,  str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, str. Socoleni, str. Doina

129 str. M. Sadoveanu –

sat. Dumbrava

(str. Durleşti)

 

Tur: în raza urbei: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. M. Kogălniceanu, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, în raza sat. Dumbrava: str. Durleşti;

Retur: în raza sat. Dumbrava: str. Durleşti, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, în raza urbei: str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. M. Sadoveanu

130 str. Bulgară –

or. Vadul lui Vodă

Tur: în raza urbei: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Florilor, str. Matei Basarab, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în afara razei urbei: com. Boşcana, com. Coşerniţa, or. Vadul lui Vodă (plaja);

Retur: în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), com. Coşerniţa, com. Boşcana, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Matei Basarab, str. Florilor, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară

131 str. Bulgară –

or. Vadul lui Vodă

Tur: în raza urbei: str. Bulgară, str. Cojocarilor, str. Titu Maiorescu, str. A. Hâjdeu, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, în afara razei urbei: com. Tohatin, com. Budeşti, or. Vadul lui Vodă (plaja);

Retur: în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), com. Budeşti, com. Tohatin, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară

132 str. Doina

(cimitirul „Sf. Lazăr”) –

str. Bulgară

Tur: str. Doina, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Poştei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina

134 str. Doina –

str. Bulgară

Tur: str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Doina

135 str. Cetatea Albă –

sat. Truşeni

 

Tur: în raza urbei: str. Cetatea Albă, str. Dante Alighieri, str. Cetatea Chilia, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Minsk, şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, în raza sat. Truşeni itinerarul se divizează în două direcţii după cum urmează:

– str. 27 August, str. V. Precup, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare, str. Gh. Madan, str. 31 August, str. Dealul Morilor (magazin);

– str. 27 August, str. V. Precup, str. Alexandru cel Bun, str. A. Mateevici, str. Frunze, str.                Iu. Gagarin, str. Dacia, str. Ştefan cel Mare (biserica);

Retur: în raza sat. Truşeni:

– str. Dealul Morilor (magazin), str. 31 August, str. Serghei Lazo,  str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. V. Precup, str. 27 August;

– str. Ştefan cel Mare (biserica), str. Dacia, str.    Iu. Gagarin, str. Frunze, str. A. Mateevici, str. Alexandru cel Bun, str. V. Precup, str. 27 August,

în raza urbei: Calea Ieşilor, str. Mitropolit Dosoftei, str. Tricolorului, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, str. Minsk, str. N. Titulescu, str. Cetatea Chilia, str. Dante Alighieri, str. Cetatea Albă

136 or. Vatra –

or. Durleşti

Tur: în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă, în raza urbei: Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Viteazul, str. Mitropolit Dosoftei, str. Tricolorului, str. Columna, str. Ismail, str. Bucureşti, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Dimo (Mănăstirea); 

Retur: în raza or. Durleşti: str. Dimo, în raza urbei: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu, str. Ion Inculeţ, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. Mihai Viteazul, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor, în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă (zona de odihnă)

137 str. Bălănescu –

com. Bubuieci

(str. Şcolii)

Tur: în raza urbei: str. Bălănescu, str. Avram Iancu, str. Ismail, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Şcolii;

Retur: pe acelaşi traseu

140 str. Bucovinei –

com. Stăuceni

 

 

Tur: în raza urbei: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str.    A. Mateevici, str. Bisericii, str. Nucarilor, str. Botoşani;

Retur: în raza com. Stăuceni: str. Botoşani, str. Nucarilor, str. Bisericii, str. A. Mateevici, str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor,  bd. Moscova, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei

145 str. Alba-Iulia –

şos. Balcani (vile)

Tur: str. Alba-Iulia, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani (vile “Alfa”), vile (răscrucea spre sat. Suruceni);

Retur: pe acelaşi traseu

151 str. Cojocarilor –

sat. Tohatin –

sat. Cheltuitori

Tur: în raza urbei: str. Cojocarilor, str. Titu Maiorescu, str. A. Hâjdeu, str. Ismail,  str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, traseul spre sat. Tohatin, în raza sat. Tohatin: str. Mihai Eminescu, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, drumul spre sat. Cheltuitori, sat. Cheltuitori;

Retur: sat. Cheltuitori, drumul spre sat. Tohatin, în raza sat. Tohatin:  str. Ion Creangă, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Eminescu, traseul spre Chişinău, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Avram Iancu, str. Tighina, str. Alexandru cel Bun, str. Cojocarilor

152

 

str. Alba-Iulia –

str. Bucovinei

(Complexul

Megapolis  Mall)

Tur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Mirceşti, str. Petricani, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenţilor, str. N. Dimo, str. Alecu Russo, str.   M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. prof. Ion Dumeniuk, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei;

Retur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. Igor Vieru, str. M. Sadoveanu, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Studenţilor, str. Socoleni, str. Ceucari, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Mirceşti, şos. Balcani, Calea Ieşilor, str. Ion Creangă,  str. Alba-Iulia

154 str. Valea Crucii –

Universitatea Agrară

Tur: str. Valea Crucii, bd. Dacia, viaduct, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Mirceşti;

Retur: str. Mirceşti, şos. Balcani, Calea Ieşilor, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Şciusev, str. Bucureşti, viaduct, bd. Dacia, str. Valea Crucii

155 str. Bucovinei –

str. Mioriţa

Tur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru,  bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale,  bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni,  str.            A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa;

Retur: str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Vasile Alecsandri, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str.               P. Zadnipru str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei

157

 

bd. Iu. Gagarin –

com. Floreni

Tur: în raza urbei: bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, şos. Munceşti, în afara razei urbei: or. Sângera, com. Floreni

Retur: în afara razei urbei: com. Floreni, or. Sângera, în raza urbei: şos. Munceşti, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Tighina, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin

159

 

str. Meşterul Manole–

                      com. Budeşti

Tur: str. Vadul lui Vodă, com. Budeşti

Retur: pe acelaşi traseu.

160

 

str. Grenoble, 200 –

              str. Liviu Deleanu

Tur: str. Grenoble, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Liviu  Deleanu;

Retur: str. Liviu Deleanu, str. Alba-Iulia, str. Ion  Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Tricolorului, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Grenoble

161

Gara Auto Nord –

                  or. Sângera

                   (str. Aerogării)

Tur: în raza urbei: Calea Moşilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, în raza or. Sângera: str. Serghei Lazo, str. Aerogării, str. Ştefan cel Mare;

Retur: în raza or. Sângera: str. Aerogării, str. Ştefan cel Mare, str. 31 August, str. Chişinăului, în raza urbei: şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin, bd.             C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ismail, Calea Moşilor (Gara Auto Nord)

162

str. Doina

 (cimitirul „Sf. Lazăr”) –

                        str. Bulgară

Tur:  str. Doina, str. Socoleni, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna, str. Bulgară;

Retur: str. Bulgară, str. Alexandru cel Bun, str.  A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, str. Socoleni, str. Doina
163

str. M. Sadoveanu –

         str. Grădina Botanică

Tur: str. M. Sadoveanu, str. Igor Vieru, str.         N. Milescu Spătarul, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, str. Pandurilor, str. N. Titulescu, str. N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, bd. Dacia, str. Grădina Botanică;

Retur: str. Grădina Botanică, bd. Dacia, str. Burebista, str. Sarmizegetusa, str. Pandurilor, şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str.Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu Spătarul, str. Igor Vieru, str.              M. Sadoveanu

165

str. Ismail –

                            Aeroport

Tur: str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd.         Iu. Gagarin, bd. Decebal,  bd. Dacia,  Aeroport;

Retur: Aeroport, bd. Dacia, bd. Decebal, bd.      Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ismail

166

str. Bucovinei –

                str. Valea Crucii

Tur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, bd.               Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Valea Crucii

Retur: pe  acelaşi  traseu

169

str. Maria Drăgan –

                  or. Codru

                   (str. Prepeliţei)

Tur: în raza urbei: str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Pan Halippa, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, în raza or. Codru: Drumul  Schinoasei,  str. Potârnichii;

Retur:  în raza or. Codru: str. Potârnichii, Drumul Schinoasei, în raza urbei: str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Armenească, str. Columna, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca,  str. Podul Înalt,  str. Bulboaca, str. Petrodava, str. Mereni, str. Maria Drăgan

171

str. Salcâmilor –

         or. Vatra

    (str. Alexandru cel Bun)

Tur: str. Salcâmilor, str. Grădina Botanică, şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Pruncul, or. Vatra (str. Alexandru cel Bun)

Retur: or. Vatra, str. Pruncul, şos. Balcani, Calea Ieşilor,  str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Tricolorului, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, str. Grădina Botanică, str. Salcâmilor

Remarcă: pe timp de vară itinerarul rutei se prelungeşte în or. Vatra de la str. Alexandru cel Bun pe str. Ştefan Vodă până la zona de odihnă

172

str. Alba-Iulia –

                 Gara Auto Nord

Tur: str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str.            H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Moşilor;

Retur: Calea Moşilor, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia

173

Gara Auto Nord –

                or. Codru

                 (str. Turghenev)

Tur: în raza urbei: Calea Moşilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, în raza or. Codru:  str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. Turghenev;

Retur: în raza or. Codru: str. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza urbei: str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ismail, Calea Moşilor

174

str. Gh. Codreanu –

                         str. Pădurii

Tur: str. Gh. Codreanu, str. Cornului, str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, str.         H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Tricolorului, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin,  bd. Decebal, str.        N. Zelinski, str. Sarmizegetusa, str. Grădina Botanică, str. Pădurii;

Retur: str. Pădurii, str. Grădina Botanică, str. Sarmizegetusa, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str.             H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu, str. Cornului, str. Gh.Codreanu

175

str. Băcioii Noi –

          str. Zimbrului

           (Complexul turistic

              “Flora”)

Tur: str. Băcioii Noi, şos. Munceşti, str. Burebista, str. Independenţei, str. Teilor, bd. Dacia (pânâ la intersecţia cu bd. Cuza-Vodă), viaduct, str. Bucureşti, str. Armenească, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. N. Dimo, str. Dumitru Râşcanu, str. Zimbrului;

Retur: str. Zimbrului, str. Dumitru Râşcanu, str. Acad. A. Saharov, str. N. Dimo, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. 31 August 1989, str. Tighina, str. Bucureşti, viaduct,  bd. Dacia, str. Teilor, str. Independenţei, str. Burebista, şos. Munceşti, str. Băcioii Noi

176

Calea Orheiului

 (magazinul „METRO”) –

                    str. Pietrarilor

 

Tur: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, Calea Moşilor (Centrul comercial „Calea Basarabiei”), str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor;

Retur: str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. Pan Halippa, str. Ismail, Calea Moşilor (Centrul comercial „Calea Basarabiei”), str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului

178

Gara Auto Nord –

        or. Codru

         (str. Schinoasa Deal)

 

 

Tur: în raza urbei: Calea Moşilor, Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal;
Retur: în raza or. Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza urbei: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, Calea Moşilor
180

str. Doina –

                      or. Durleşti

                       (policlinica)

Tur:  în raza urbei: str. Doina, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Dimo

Retur: în raza or. Durleşti: str. Dimo, în raza urbei: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str.     A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, str. Poştei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina

184

str. Constructorilor –

              str. Independenţei

Tur: str. Constructorilor, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Bogdan Voievod, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir,  bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. Trandafirilor, str. Hristo Botev, str. Independenţei;

Retur: str. Independenţei, bd. Dacia,  bd. Decebal,  bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, str. Poştei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Constructorilor

185

Calea Moşilor –

       or. Durleşti

        (str. N. Testemiţeanu)

 

Tur: în raza urbei: Calea Moşilor, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Gribov, str. Livezilor, str. Codrilor, str. N. Testemiţeanu;

Retur: în raza or. Durleşti: str. N. Testemiţeanu, str. Codrilor, str. Livezilor, str. Gribov, str. Tudor Vladimirescu, în raza urbei: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Serghei Lazo, str. Columna, str. Ismail, Calea Moşilor, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale,  str. Bogdan Voievod, bd. Moscova, str. Studenţilor, str.         N. Dimo, str. acad. A. Saharov, str. Dumitru Râşcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, Calea Moşilor

188

bd. Traian –

       str. Mitropolit

        G. Bănulescu-Bodoni

Tur: bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str.                   A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti,  str. Mioriţa,  str. Grenoble
189

str. Ceucari –

          str. N. Testemiţeanu

Tur: str. Ceucari, Calea Orheiului, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, bd. C. Negruzzi, str. Ciuflea, viaduct, bd. Dacia, bd. Cuza-Vodă, str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu;

Retur: str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, bd. Cuza-Vodă, bd. Dacia, viaduct, str. Ciuflea, bd.   C. Negruzzi, str. Albişoara, bd. Renaşterii Naţionale, str. Poştei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari

190

str. Gh.  Caşu

 (Spitalul Feroviarilor) –

                    com. Stăuceni

 

Tur: în raza urbei: str. Gh. Caşu, str.                   N. Testemiţeanu, str. Grenoble, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str.             A. Puşkin, str. Cosmonauţilor, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Salcâmilor, str. C. Stamati, str. Ion Creangă, str. Constructorilor, str. Grătieşti, str. Păcii;

Retur: în raza com. Stăuceni: str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni, str. Columna, str. Tighina, str.                A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu, str. Gh. Caşu

191

Str. Bucovinei –

                      str. Gh. Caşu

Tur: str. Bucovinei, str. N. Milescu Spătarul, str. P. Zadnipru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Ginta Latină, str. M. Sadoveanu, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Bucureşti, str. Tighina, str.            A. Mateevici, str. Ismail, str. Ion Inculeţ,  str.      N. Testemiţeanu, str. C. Vârnav, str. Mălina Mică, str. Gh. Caşu;

Retur: str. Gh. Caşu, str. Mălina Mică, str.          C. Vârnav, str. N. Testemiţeanu, str. Ion Inculeţ, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. M. Sadoveanu, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. N. Milescu Spătarul, str. Bucovinei

192

str. Mihai Viteazul

 (magazinul „Orhei”) –

          Gara Auto Sud Vest

Tur: str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, str. Petru Rareş, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti;

Retur: şos. Hânceşti, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str. A. Puşkin, str. Cosmonauţilor,  str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Petru Rareş, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul

193

or. Codru

 (str. Valea Apelor)  –

           sat. Dumbrava

         (str. Drumul Vilelor)

Tur: în raza or. Codru: str. Valea apelor, str. Costiujeni, în raza urbei: str. Grenoble, str.          N. Testimiţeanu, str. Vl. Korolenko, str.             Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Eugen Coca, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza sat. Dumbrava: str. Durleşti, str. Drumul Vilelor (masiv păduros)

Retur: în raza sat. Dumbrava: str. Drumul Vilelor str. Durleşti, în raza urbei: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Eugen Coca, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Mihai Eminescu, str. 31 August 1989, str. Tighina, str.                   A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testimiţeanu, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor

32

Piaţa Dimitrie Cantemir –

sat. Ghidighici

(Sărături)

Tur: piaţa Dimitrie Cantemir, Calea Ieşilor, şos. Balcani, Calea Ghidighiciului, sat. Ghidighici (Sărături)

Retur: pe acelaşi traseu