×

Informație privind promovarea concursului la funcția de șef adjunct DGTP și CC

Direcția generală transport public si căi de comunicație
(MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18)

COMISIA DE CONCURS 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201/2009 și a procesului-verbal nr. 7 din  23 iunie 2020 învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale transport public si căi de comunicație se consideră:

– Ceban Dumitru.

Secretar al Comisiei de concurs

         Ana Negruța