×

Încă o curte amenajată în cadrul proiectului municipal „Curți de blocuri confortabile”

Lucrările de amenajare a curții de pe strada Cuza Vodă, blocurile 18/1-20/1, din cadrul proiectului municipal „Curți de blocuri confortabile”, au fost finalizate. Aici au fost schimbate bordurile, amenajate trotuarele și construite accesele în curte și în blocuri, iar pe partea carosabilă a fost așternut și stratul de uzură. Totodată, a fost finalizată și amenajarea  parcării pentru locuitorii din zonă, prin așternerea betonului asfaltic.

La sfârșitul lunii iulie, curent, au fost finalizate lucrările la alte două curți din cadrul proiectului. Este vorba despre curțile locatarilor de pe străzile Igor Vieru 3/2 – 5/2, din sectorul Ciocana și Lomonosov, 38-40, din sectorul Centru al capitalei, unde au fost executate lucrări de frezare și decapare a asfaltului uzat, montare a bordurilor noi, așternerea stratului de beton asfaltic și de uzură, amenajarea trotuarului și acceselor în blocuri.

Pe ultima sută de metri sunt și lucrările de la Mircea cel Bătrîn 29/1, 29/2, 29/3. Aici a rămas așternerea stratului de bază (binder) și așternerea stratului de uzură. În alte 9 curți lucrările sunt în plină desfășurare: Nicolae Costin 59 (Buiucani);  Traian 1/1,  Dacia 20, Pandurilor 68, 70/1, 70/2 (sec.Botanica), Milescu Spătaru 23 (sec. Ciocana);  Șos. Hîncești 55/3 – 55/6, Drumul Viilor 40, 42, 42/3, 42/4 și Ialoveni 94 – 98/1 (sec. Centru)

În timpul apropiat urmează să înceapă lucrările la celelalte 14 curți din cadrul proiectului: Ginta Latină 21/1 – 21/2, Voluntarilor 10-12, P. Zadnipru 10, 12/1 – bd. Mircea cel Bătrân 10, Milescu Spataru 1 – Ginta Latina 23 (sec. Ciocana); I. Pelivan 11, 13, 15 – Ion și Doina Aldea-Teodorovici 17, I. Creanga 55, Calea Ieșilor 61/2, O. Ghibu 2, 2/1, 2/2, 2/3, N. Costin 63/1, Paris 47 – Al. Marinescu 17/1, 19/1, 19/2 (sec. Buiucani); Negruzzi 2/2, 4, 6, 8 (sec. Centru) și Minsk 49/2, Muncești 240, 242,  Dacia 60/1 (sec. Botanica).

Pentru sectorul Rîșcani, proiectul se află la etapa de desfasurare a licitațiilor.

În total, 33 curți de blocuri vor fi amenajate și reabilitate pe parcursul anului curent, în cele 5 sectoare ale capitalei, în cadrul  proiectului municipal „Curți de blocuri confortabile”. Beneficiarii au fost selectați, reieșind din cererile depuse de locuitorii orașului, inclusiv pe teritoriile unde nu sunt planificate intervenții la rețelele subterane. Inițial, proiectul prevedea amenajarea a 35 de curți, dar locatarii a două dintre ele au refuzat lucrările.

Reabilitarea curților de blocuri prevede amenajarea locurilor de parcare, reparaţia trotuarelor şi a căilor de acces în curți și blocuri, amenajarea spaţiilor verzi, instalarea mobilierului urban, modernizarea iluminatului public, precum și instalarea terenurilor de joacă pentru copii.

De menționat, că conform graficului de executare, toate lucrările se desfășoară în termen și urmează a fi finalizate până la sfârșitul lunii octombrie 2021. 

Totodată, Direcția Generală Transport Public și căi de Comunicație (DGTPCC), informează că monitorizează constant modul de desfășurare a lucrărilor, calitatea acestora și încadrarea în termenii de execuție, conform prevederilor contractuale. În procesul monitorizării lucrărilor, pe unele adrese s-a constatat că lucrările decurg lent, fapt ce crește riscul nefinalizării acestora conform graficului de executare și crează disconfort locatarilor din zona șantierelor.

Astfel, unii antreprenori au fost fost atenționați, cerându-li-se explicații despre cauzele tergiversării, care, în mare parte, s-au dovedit a fi influiențate de precipitațiile abundente din vara curentă, ce au pus în dificultate buna desfășurare a lucrărilor. În același timp, antreprenorul de la curțile din sectoarele Centru și Botanica, și-a asumat începerea concomitentă a lucrărilor pe mai multe șantiere, fapt care la fel duce la tergiversarea acestora.

În acest context, DGTPCC informează că, în caz de neexecutare a prevederilor contractuale, se va sesiza Agenția Achiziții Publice în vederea includerii antreprenorilor respectivi în lista de interdicții a operatorilor economici.