×

Contacte

Lista contactelor angajaților  Direcției generale transport public și căi de comunicație

 Nume, prenume  Functia Telefonul de contact

 CONDUCEREA

Mihalache Vitalie Sef interimar direcție generală 022-20-46-85
Ceban Dumitru Sef adjunct direcție generală 022-20-46-86
                                                            ANTICAMERA
Diaconescu Anastasia Secretar administrativ superior 022-20-46-90

022 -20-46-58

           DIRECTIA IMPLEMENTARE SI SUPERVIZAREA PROIECTELOR
Untilov Alexandru Sef  direcție 022-20-46-70
Cernîsova Olga Specialist superior 022-20-46-73
Comerzan Natalia Specialist principal 022-20-46-73
Stoianov Vitali Specialist principal 022-20-46-73
                                           SERVICIUL ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ
Cernomoret Ana Sef serviciu 022-20-46-71

 DIRECTIA LUCRARI EDILITARE

Șvaga Valentin Sef direcție 022-20-46-54
Dumitras Vladimir Specialist principal 022-20-46-59
Busuioc Zinaida Specialist principal 022-20-46-59
Sprincean Cristina Specialist superior 022-20-46-59

 DIRECTIA MANAGEMENT ÎN TRANSPORT

Copaci Lilian Șef direcție 022-20-46-60

 SECȚIA TRANSPORT PUBLIC MUNICIPAL

Arnaut Igor Șef secție 022-20-46-62
Cojocaru Serafim Specialist principal 022-20-46-82
Ungureanu Dorin Specialist principal 022-20-46-55
Coscodan Alexandru Specialist superior 022-20-46-55
Gheras Marius Specialist  

 SECȚIA TRANSPORT PUBLIC PRIVAT

Procopciuc Vasili Șef secție 022-20-46-80
Arnaut Mihail Specialist principal 022-20-46-63
Gutu Marin Specialist principal 022-20-46-63
Stavila Vasilii Specialist superior 022-20-46-55

 SERVICIUL  SECURITATEA  CIRCULAȚIEI  RUTIERE

Cazacu Ion Șef Serviciu 022-20-46-61
Grigoreț Valeria Specialist principal 022-20-46-65

 DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA

Popescu Dina Sef direcție 022-20-46-51
Grinea Margareta Specialist principal 022-20-46-53
Stratan Elena Specialist principal 022-20-46-52
Munteanu Irina Specialist principal 022-20-46-53
                            DIRECTIA MARKETING SI ACHIZITII PUBLICE
Suhan Aureliu Șef direcție 022-20-46-77
Bejan Mihaela Specialist principal 022-20-46-78

 SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Gaugaș Sergiu Sef interimar 022-20-46-77
Cozma Roman Specialist principal 022-20-46-77
                                                 SECTIA RESURSE UMANE
Negruta Ana Sef secție 022-20-46-64
Guțanu Iurie Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 022-20-46-69
                                    SECȚIA DESERVIRE TEHNICĂ
Pavel Vladimir Sef secție 022-20-46-60
Tataru Vasile Cond. Auto 022-20-46-68
Caterov Ion Cond. Auto 022-20-46-68