×

Contacte

Lista contactelor angajaților Direcției generale transport public și căi de comunicație

 Nume, prenume  Functia Telefonul de contact
 CONDUCEREA
Mihalache Vitalie Sef  direcție generală 022-20-46-85
Ceban Dumitru Sef adjunct direcție generală 022-20-46-86
ANTICAMERA
Voloșciuc Aliona Secretar dministrative superior 022-20-46-90

Fax:

022 -20-46-58

DIRECTIA IMPLEMENTARE SI SUPERVIZAREA PROIECTELOR
Untilov Alexandru Sef  direcție 022-20-46-70
Cernîsova Olga Specialist superior 022-20-46-73
Comerzan Natalia Specialist principal 022-20-46-73
Vișnevschi Constantin Specialist principal 022-20-46-73
Stoianov Vitali Specialist principal 022-20-46-73
SERVICIUL ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ
Cernomoret Ana Sef serviciu 022-20-46-71
 DIRECTIA LUCRARI  EDILITARE
Șvaga Valentin Sef direcție 022-20-46-54
Dumitras Vladimir Specialist principal 022-20-46-59
Busuioc Zinaida Specialist principal 022-20-46-59
Sprincean Cristina Specialist superior 022-20-46-59
 DIRECTIA MANAGEMENT ÎN TRANSPORT
Copaci Lilian Șef direcție 022-20-46-60
 SECȚIA TRANSPORT PUBLIC MUNICIPAL
Arnaut Igor Șef secție 022-20-46-62
Cojocaru Serafim Specialist principal 022-20-46-82
Ungureanu Dorin Specialist principal 022-20-46-55
Coscodan Alexandru Specialist superior 022-20-46-55
Gheras Marius Specialist  
 SECȚIA TRANSPORT PUBLIC PRIVAT
Procopciuc Vasili Șef secție 022-20-46-80
Arnaut Mihail Specialist principal 022-20-46-63
Gutu Marin Specialist principal 022-20-46-63
Cepoi Victor Specialist superior 022-20-46-55
 SERVICIUL  SECURITATEA  CIRCULAȚIEI  RUTIERE
Cazacu Ion Șef Serviciu 022-20-46-61
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA
Popescu Dina Sef direcție 022-20-46-51
Grinea Margareta Specialist principal 022-20-46-53
Stratan Elena Specialist principal 022-20-46-52
Munteanu Irina Specialist principal 022-20-46-53
DIRECTIA MARKETING SI ACHIZITII PUBLICE
Suhan Aureliu Șef direcție 022-20-46-77
Bejan Mihaela Specialist principal 022-20-46-78
SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
Gaugaș Sergiu Sef interimar serviciu 022-20-46-77
Anastasiuc Svetlana Specialist principal 022-20-46-77
SECTIA RESURSE UMANE
Negruta Ana Sef secție 022-20-46-64
Guțanu Iurie Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 022-20-46-69
SECȚIA DESERVIRE TEHNICĂ
Pavel Vladimir Sef secție 022-20-46-60
Tataru Vasile Cond. Auto 022-20-46-68
Caterov Ion Cond. Auto 022-20-46-68