×

Apel către toți posesorii de rețele tehnico-edilitare din municipiul Chișinău

Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație (DGTPCC) inițiază controale pentru toate tipurile de lucrări demarate și nefinalizate la rețelele tehnico-edilitare din municipiul Chișinău.

În acest sens, DGTPCC face apel către toți posesorii de rețele să restabilească în termen șantierele, pentru care au fost eliberate permise de lucrări, în caz contrar, întârzierile urmează a fi sancționate.

Recent a fost avertizată S.A. „Modtelecom”, pentru nerestabilirea în termen a lucrărilor în șantierele deschise, fiind obligată să înlăture neconformitățile în termene restrânse.

În vizorul DGTPCC se află și S.A. ”Apă-Canl Chișinău”, cu cele mai multe întârzieri de restabilire în urma lucrărilor de reabilitare a rețelelor de alimentație cu apă și canalizare.

Menționăm, că neexecutarea la timp a lucrărilor de restabilire, duce la deteriorarea fundațiilor de drumuri și la tasări, totodată, creând incomodități locuitorilor orașului.

La fel, vor fi sancționați cei care inițiază lucrări, intervenind la drumurile publice, fără a anunța serviciile responsabile. Este vorba despre proprietarii de case la sol, blocuri de locuit, dar și agenții economici care dețin șantiere în construcții sau anumite imobile.